Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Εταιρεία μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένες για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων μας.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρετε ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.

Η Εταιρεία μας δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρετε ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν την επίσκεψη στο Δικτυακού μας τόπο.

Επιπλέον, το jyou.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο χρήστης/ επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε  πνευματικά δικαιώματα τρίτων

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του  διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ωστόσο, προς διασφάλιση των συναλλαγών διαθέτει σύστημα Secure Shell Layer (SSL). Δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μή κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

To jyou.gr καθώς και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού η οποία  ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων

Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται  μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου  και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Ο διαδικτυακός μας τόπος περιέχει παραπομπές μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, η Εταιρεία μας δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους  και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων  και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Newsletters

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου  λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτύου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία  μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες του δεν συνιστούν ενημερωτικά δελτία κατά την έννοια του παρόντος.

Προσωπικά δεδομένα

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα, που περιέρχονται στον δικτυακό τόπο της  δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. Συγκεκριμένα, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας η εταιρεία διαθέτει το δικαίωμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, το οποίο δεν δύναται να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προβεί σε οιανδήποτε επεξεργασία αυτού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στατιστικά στοιχεία στους προμηθευτές της χωρίς αναφορά προσωπικών δεδομένων.
Οι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν την άδεια από τους κηδεμόνες τους πριν την υποβολή προσωπικών τους δεδομένων.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντας σας απόλυτη ασφάλεια.  Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, η Τράπεζα δεν πραγματοποιεί αυτόματη χρέωση του ποσού της παραγγελίας σας, αλλά το δεσμεύει.  Κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας, πραγματοποιείται και η χρέωση.
Τα στοιχεία της κάρτας σας περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας.  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer ) 128bit.  Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit.  Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα https://.   Ο υπολογιστής σας μέσω κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα του στον server της Τράπεζας.  Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψης σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας.  Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.

Πολιτική επιστροφών

Επιστροφή της παραγγελίας μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στις παρακάτω δύο περιπτώσεις:
α) μετά από παραλαβή διαφορετικού κωδικού προϊόντος από αυτόν της υποβληθείς παραγγελίας από λάθος μας 
β) μετά από την παραλαβή ελαττωματικού ή κακέκτυπου προϊόντος
Εφ' όσον συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω και επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος, αυτή χρειάζεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 10 ημερών από την παραλαβή της, μετά από ηλεκτρονική ενημέρωση μας μέσω email.

Η παραλαβή της επιστροφής θα γίνει δεκτή από την εταιρεία μας, όταν εκτός των ανωτέρω, ισχύουν και οι παρακάτω όροι:
α) το προϊόν επιστρέφεται σε ασφαλές πακέτο
β) με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ή συστημένο ταχυδρομικώς, καθώς σε περίπτωση απώλειας του δέματος δεν είναι δυνατή η προβλεπόμενη πίστωση
Η χρέωση των εξόδων αποστολής βαρύνουν την εταιρεία, μόνο όταν ο πελάτης επιλέξει την ίδια εταιρεία αποστολών μέσω της οποίας παρέλαβε την παραγγελία του.

Όροι συμμετοχής μέλους στο Secret Club

1.    ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1.1. Ως Μέλος του Secret Club μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Η Koolworks A.E. διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο Secret Club. Εφόσον η αίτηση υποψήφιου Μέλους για εγγραφή του στο Secret Club γίνει δεκτή από την Koolworks A.E., η εγγραφή του Μέλους θα θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας. Η έκδοση της κάρτας θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της αίτησης. Η ημερομηνία αυτή θα αποκαλείται στο εξής «ημερομηνία έναρξης». Στην κάρτα θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης. Ο αιτών θα καθίσταται Μέλος και θα δικαιούται τις ειδικές παροχές και προνόμια εφόσον λάβει από την Koolworks A.E. την κάρτα με τα στοιχεία του ως Μέλος του Secret Club. 
1.2. Η Koolworks A.E. δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.

2.    ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
2.1. Η ιδιότητα του Μέλους του Secret Club και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. 
2.2. Υποχρέωση του Μέλους, για να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια του προγράμματος Secret Club, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Koolworks Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας Μέλους του Secret Club πριν από την έκδοση απόδειξης στα ταμεία των επιχειρήσεων και πριν από την παραγγελία στις επιχειρήσεις γαστρονομίας και διασκέδασης. Το μέλος υποχρεούται να φέρει πάντοτε μαζί του μαζί με την κάρτα μέλους, την ταυτότητα ή το διαβατήριο του, το οποίο υποχρεούται να επιδεικνύει στο ταμείο, εφόσον του ζητηθεί, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του. Το Μέλος υποχρεούται επίσης να παραδίδει την κάρτα κατά την πληρωμή του λογαριασμού, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, η κάρτα θα παραδίδεται εκ νέου στο Μέλος.
2.3. Το Μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, κ.λπ.

 

 3. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
3.1. Εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής Μέλους και έχει καταβληθεί το οριζόμενο από την Koolworks A.E. ποσόν, όπως αυτό αναλύεται στον όρο 4 (εφεξής δικαιώματα συμμετοχής), παραχωρείται στο Μέλος η χρήση μιας κάρτας Μέλους που θα του παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα.
3.2. Η κάρτα Μέλους Secret Club θα αποστέλλεται στη δηλωθείσα διεύθυνση μέσω ταχυμεταφοράς, το Μέλος θα καταβάλλει σε μετρητά με αντικαταβολή το ποσόν των δικαιωμάτων συμμετοχής και θα υπογράφει το σχετικό έγγραφο παραλαβής. Όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω Internet, το υποψήφιο Μέλος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει διαδικτυακά και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. 
3.3. Η κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος-Μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Ο κάτοχος-Μέλος του Secret Club δικαιούται να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ της Koolworks A.E. και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και θα γνωστοποιούνται σ’ αυτόν εγκαίρως από την Koolworks A.E. μέσω της ιστοσελίδας www.jyou.gr. Η εξόφληση του λογαριασμού στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορεί να γίνει με μετρητά ή με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση η κάρτα Μέλους Secret Club και οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.
3.4. Η αρχική διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται αποκλειστικά από την Koolworks Α.Ε. και είναι ένα (1) έτος. Δύναται δε αυτή να ανανεωθεί κατόπιν νέας συμφωνίας των μερών. Το Μέλος έχει δικαίωμα ανανέωσης της κάρτας χωρίς περιορισμό και κάθε φορά για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η Koolworks Α.Ε.

3.5. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της Koolworks Α.Ε. και ο κάτοχος-Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε περίπτωση ζήτησή της. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να υποκαταστήσει οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει, να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας Μέλους, ούτε να εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης της κάρτας Μέλους σε τρίτο οποιοδήποτε πρόσωπο.

3.6. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το Μέλος υποβάλλει νέα αίτηση, καταβάλλει εκ νέου τα δικαιώματα συμμετοχής και εκδίδεται νέα κάρτα με διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής της.
3.7. Το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της κάρτας Μέλους εντός δεκατεσσάρων(14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της, στέλνοντας σχετική επιστολή με συνημμένη την κάρτα Μέλους στην ταχυδρομική διεύθυνση του Secret Club. Στην περίπτωση αυτή η Koolworks Α.Ε. θα επιστρέφει στο πρώην Μέλος το ποσόν των δικαιωμάτων συμμετοχής, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακύρωσης της κάρτας τα δικαιώματα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
4.1. Κατά την παραλαβή της κάρτας Μέλους, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλει το καθοριζόμενο από την Koolworks A.E. ποσόν για την παροχή των υπηρεσιών της και την απόκτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα του Secret Club για το χρονικό διάστημα ισχύος της κάρτας, το οποίο ποσόν ανέρχεται σήμερα σε 25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η καταβολή του ανωτέρω ποσού από το Μέλος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3.2. 
4.2. Για την ανανέωση διάρκειας ισχύος της κάρτας Μέλους, το Μέλος θα καταβάλει στην Koolworks A.E. εκ νέου ποσόν για δικαιώματα συμμετοχής και ανανέωσης της κάρτας Secret Club που καθορίζονται από την Koolworks A.E. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, στον όρο 3.2. Η υποχρέωση της καταβολής ποσού για την εκ νέου απόκτηση δικαιωμάτων συμμετοχής και ανανέωσης της κάρτας Μέλους δεν εξαρτάται από τη συχνότητα της χρήσης ή μη των προνομίων που παρέχονται με την κάρτα Μέλους. Η Koolworks A.E. διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει το ποσόν των δικαιωμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα Secret Club κατά την ανανέωση της κάρτας Μέλους, ενημερώνοντας εγκαίρως  σχετικά και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας www.jyou.gr.
4.3. Το ποσόν για την απόκτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα Secret Club καλύπτει τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Μέλους, τα έξοδα έκδοσης κάρτας Μέλους, τα γενικά έξοδα λειτουργίας του προγράμματος Secret Club και το ΦΠΑ. Για το λόγο αυτόν, σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται από την Koolworks A.E., ούτε συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις του Μέλους.

5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Κατά τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας συμμετοχής του Μέλους στο Secret Club και ισχύος της κάρτας Μέλους (1 έτος), εφόσον το Μέλος επιθυμεί να παρατείνει τη συμμετοχή του στο Secret Club για περαιτέρω χρονικό διάστημα, πρέπει να ανανεώσει την εγγραφή του το αργότερο 20 ημέρες πριν από την αναφερόμενη στην κάρτα Μέλους ημερομηνία λήξης της διάρκειάς της, καταβάλλοντας εκ νέου τα δικαιώματα συμμετοχής για το χρονικό διάστημα ανανέωσης της εγγραφής του. Ο τρόπος υποβολής της αίτησης ανανέωσης θα ανακοινωθεί στα Μέλη μέσω της ιστοσελίδας www.jyou.gr.

 

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ KOOLWORKS A.E.

Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι
(α) Η Koolworks A.E. έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρουσία της έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας www.jyou.gr. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα το Μέλος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Koolworks A.E. ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων. 
(β) Η Koolworks A.E έχει μεν συνάψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν προκληθεί στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα. 
(γ) Η ενημέρωση προς τα Μέλη του Secret Club για τις νέες παροχές-προνόμια, τους νέους συνεργάτες καθώς και για τις ημέρες που ισχύουν οι προσφορές-προνόμια θα γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα www.jyou.gr. 
(δ) Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης κάθε φορά επιχείρησης. Εκπτωτικά προϊόντα κατά τη συνήθη εκπτωτική περίοδο (Ιανουαρίου-Ιουλίου), δύνανται να μην συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά προνόμια της κάρτας Μέλους, σύμφωνα με την εκάστοτε τακτική της συνεργαζόμενης επιχείρησης. 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι
(α) Η εγγραφή και η συμμετοχή του Μέλους στο Secret Club απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από τη Koolworks A.E. και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας του προγράμματος Secret Club. Για το λόγο αυτόν, η υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και η παραλαβή της κάρτας Μέλους συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς την Κoolworks A.E. και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 3471/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες την εγγραφή τους στο πρόγραμμα Secret Club με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος Secret Club και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.
(β) Η Koolworks A.E. έχει ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών της εν σχέσει με την κατά τον Ν. 2472/97 απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Το Μέλος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων του Secret Club

(γ) Η Koolworks A.E. δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του Μέλους για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού από το Secret Club, εφόσον και μόνο στην περίπτωση το Μέλος έχει συναινέσει για αυτό στην αίτηση συμμετοχής του. Κάθε Μέλος μπορεί να απευθύνει εγγράφως στη Koolworks A.E.  και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

8. ΛΗΞΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
8.1. Η Koolworks A.E.  έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα Secret Club έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας www.jyou.gr.
8.2. Η Koolworks A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Μέλος με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.jyou.gr.
8.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο η Koolworks A.E τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της παρούσας και του προγράμματος Secret Club ή παύσει και καταργήσει το πρόγραμμα Secret Club, το Μέλος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά της Koolworks A.E

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
9.1. Η Koolworks A.E δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου της, το Secret Club δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του. 
9.2. Η Koolworks A.E διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από το Secret Club κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.
9.3. Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα Secret Club αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα www.jyou.gr καθώς και το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.
9.4. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα Secret Club και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
9.5. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.
9.6. Ο κωδικός αναγνώρισης που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο (αίτηση εγγραφής ή και ανανέωσης) είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου.

Τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Secret Club και ισχύουν από 08/12/2014. Τα Μέλη του Secret Club θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.